POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în această notă de informare vă aducem la cunoștința modalitatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către DISTRIMED LAB SRL („Distrimed ”) și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.
În realizarea scopurilor indicate în prezenta notă de informare, Distrimed are calitatea de operator de date cu caracter personal, iar mai jos regasiți mai multe informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact.
Societatea noastra se angajează să protejeze intimitatea clienților săi și își ia foarte în serios responsabilitatea privind securitatea informațiilor clienților. Vom fi clari și transparenți cu privire la informațiile pe care le colectăm și la ceea ce vom face cu aceste informații.
Datele de contact ale Distrimed
Denumire completă: DISTRIMED LAB SRL
Adresă sediu social: Str. Ozana Nr.1, Sector 3
Adresă corespondență: Str. Ozana Nr.1, Bloc l30,scara 3, Et. 3, Ap 40, Sector 3

Adresă de email: office@distrimedlab.ro
Tipuri de date prelucrate
Datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm în scopul furnizării produselor solicitate de dumneavoastră, inclusiv în scopul creării unui cont de abonat pe site-ul nostru. Menționam, cu titlu de exemplu, următoarele categorii de date:
a. Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume;
b. Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ reşedinţă / corespondenta; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email;
c. Detalii financiare, cum ar fi: reprezentant plata contravalorii serviciilor prestate catre dumneavoastră;
Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus, cu toate acestea, vă rugăm sa aveți în vedere faptul că în lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă furnizarea produselor solicitate de dumneavoastră.
Sursa datelor dumneavoastră
Cele mai multe informații le avem de la dumneavoastră atunci când achizitionați produse furnizate de catre Distrimed, de pe site-ul nostru, sau atunci când vă creați un cont de abonat.
Temeiurile pe baza cărora sunt prelucrate datele dumneavoastră
Vom prelucra datele dumneavoastră pentru a putea furniza produsele la cererea dumneavoastră, respectiv informarea dumneavoastră cu privire la situația contului dumneavoastră, validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la gestionarea administrativă a relatiei cu dumneavoastră în calitate de client.
Distrimed poate prelucra datele dumneavoastră personale în scop de marketing direct, în vederea transmiterii comunicărilor comerciale privind campaniile promoționale organizate de Distrimed, produsele sau serviciile acesteia, atunci cand v-ați exprimat acordul expres în acest sens.
De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.
Nu în ultimul rand, vă aducem la cunoștința faptul că sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu prevenirea fraudelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Distrimed în instanță.
Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră
Vom prelucra datele dumneavoastră personale în urmatoarele scopuri:
a. Furnizarea produselor la solicitarea dumneavoastră;
b. Efectuarea unor sondaje în vederea evaluarii produselor sau serviciilor oferite către dumneavoastră și îmbunatațirea acestora;
c. Gestionarea activitații finaciare a Distrimed;
d. Îndeplinirea obligațiilor legale;
e. Soluţionarea cererilor formulate de către autorităţilor publice;
f. Apărarea drepturilor și intereselor Distrimed în instanta, în cazul unei dispute.
Destinatarii datelor dumneavoastră
Distrimed va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care există obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesară divulgarea în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale. Menționăm în acest sens urmatoarele categorii de astfel de destinatari:
a. Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
b. Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penala etc.);
c. Instanța compententă din România sau din alt stat , în eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Distrimed;
d. Persoane juridice cu care Distrimed se afla în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesară divulgarea datelor dumneavoastră în virtutea responsabilitaților dumneavoastră în cadrul Distrimed.
Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională
In prezent, datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în România/teritoriul Uniunii Europene. Vă aducem la cunostința faptul că, la acest moment, Distrimed nu transferă și nu intenționeaza să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.
În eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.
Durata de stocare a datelor dumneavoastra
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate de Distrimed pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislației specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum și obligațiile legale privind arhivarea.
Inexistența unui proces decizional automatizat
Vă informăm că, în calitate de client, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.
Securitatea datelor dumneavoastră
Distrimed a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastră cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, vă aducem la cunoștința urmatoarele:
– Minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;
– Limitarea accesului la datele personale, astfel încat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informații în vederea indeplinirii obligațiilor legale sau contractuale;
– Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsuri fizice și tehnice de securitate;
– Auditarea furnizorilor Distrimed pentru a se asigura protectia datelor prelucrate, în conformitate cu legislatia aplicabilă.
Drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita
Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:
a. Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza Distrimed, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;
b. Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de Distrimed;
c. Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de Distrimed („dreptul de a fi uitat”);
d. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza Distrimed;
e. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Distrimed sau în numele Distrimed;
f. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra către un alt operator de date;
g. Dreptul la retragerea consimţământului, în situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastră. Menționam că puteți face această cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră realizată înainte de retragere.
h. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Distrimed sau în numele Distrimed.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, precum și pentru orice alte întrebări legate de informațiile mentionate in prezenta notă de informare, vă rugăm să transmiteți un email la datele de contact indicate mai sus.